Report

Site name:
Sv. Marija od Sniga
Site features:
church
Hamlet:
Maružini (Morožini)
Settlement:
Kanfanar
Topographic unit:
Rovinj ali Pula
Topographic area:
Rovinj ali Pula
Region:
Istria
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schiavuzzi Bernhard Due Castelli Atti e memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria 31 Parenzo, Pola 1919 114-115
Mohorovičić A. Problem tipološke klasifikacije objekata srednjovjekovne arhitekture na području Istre i Kvarnera Ljetopis JAZU 62 Zagreb 1957 497, T.19, sl. 17
Fučić Branko Sv. Marija "od Sniga" u Morožinama Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU 12/3 Zagreb 1964 1 ss
Marušić Branko Istarska grupa spomenika sakralne arhitekture s upisanom apsidom Histria Archaeologica 5 Pula 1974 12-13
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 109
Bistrović Željko Nove spoznaje o crkvi sv. Marije "od Sniga" u Maružinima. New Insights of the Church of St. Mary "of Snow" in Maružine Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 31/32 Zagreb 2011 193-206