Report

Site name:
Na steni = Pri sejmišču
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 800
Hamlet:
Solkan
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– T. Knific meni, da sta meča, ki ju Švajcner objavlja (Lib. 35872, 110 in 111) iz tega grobišča

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej, Svoljšak Drago Grobovi langobardskih vojščakov iz Solkana (Nove Gorice) Arheološki vestnik 35 Ljubljana 1984 277-292
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 231
Giostra Caterina Le guarnizioni ageminate del secondo quarto del sec. VII e il problema della produzione metallurgica altomedievale Archeologia Medievale 25 Firenze 1998 44-45
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 13-17
Švajncer Janez J. Meči, bodala, noži Vojnozgodovinski zbornik Logatec 2007 110-111
Bratina Patricija Solkan - arheološko najdišče Pri Sejmišču Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 252