Report

Site name:
Gradec
Site features:
settlement
Settlement:
Prapretno
Topographic unit:
Planina pri Sevnici
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- objave glej pri Arkasu! Tu so samo tiste, ki obdelujejo posebnosti (povezave)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 26-27, 29-84
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 434-435