Report

Site name:
sv. Katarina
Site features:
settlement
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 21
Svoljšak Drago Sv. Katarina nad Novo Gorico. Arheološka podoba Goriški letnik, Zbornik Goriškega muzeja, 17 Nova Gorica 1990 33-55
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 1/8
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 50