Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 33-37
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 sl. 60
Arheološka podoba Mengša. V: 800 let Mengša Mengeški zbornik 1 Mengeš 1954 17
Bregant Tatjana Arheološka podoba Mengša. Staroslovenska doba Mengeški zbornik 1154-1954, I. del Mengeš 1954 17-19
Gabrovec Stane Mengeš Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 193
Vuga Davorin Le scoperte del primo Medioevo a Mengeš Balcanoslavica 4 Beograd, Prilep 1975 33-449
Vuga Davorin Mali Mengeš Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 323
Škrlep J., Železnikar Janja, Petru S., Velušček A., Šinkovec I., Turk P., Sagadin M., Knific T. Poselitvena podoba Mengša in okolice od prazgodovine do srednjega veka Mengeš 1999 47-50
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 375
Štular Benjamin, Hrovatin Ivan M. Slovene Pagan Sacred Landscape Studia mythologica Slavica 5 Ljubljana 2002 43-68
Štular Benjamin, Poglajen Sašo Zgodnjesrednjeveška pokrajina: študijski primer Bistriške ravni in Mengeškega polja Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 Ljubljana 2002 219-230