Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_z0236
Number:
1
Grave depth from:
0.15 m
Grave depth to:
0.15 m
Grave description:
Grobna jama. Okostje je bilo v globini 0,15 m. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Ženska, juvenis (Pogačnik). Lobanja je bila in situ, druge kosti prekopane. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Ob glavi na istem mestu dva naglavna obročka (1, 2). (1) Poškodovan bronast naglavni obroček. Locen je razlomljen na dva dela. En konec locna se koničasto zoži, drugi danes manjka (po Valičevem katalogu sta imela konca enojno odebelitev, ki pa ni vidna niti na najstarejši risbi) . Mere: š. 30 mm, v. 35 mm, deb. 1,5 mm, t. 0,9 g. Inv. št. GM KFC 0393. [dodaj še prvo risbo KZC_1964_z236.tif: 1; pri nas je en del locna na sliki 393, drugi pa na sl. 394; sl. 0394 sem razdelila: tisto, kar je res 394, je to tudi ostalo, drugi del pa dodala obročku 393 in tako naredila risbo 0393_nova.tif] (2) Odlomek bronastega naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma. Mere: š. 15 mm, v. 20 mm, deb. 1,4 mm, t. 0,8 g. Inv. št. GM KFC 0394. Opomba. Stratigrafski odnos do groba 1965_z0235 je nejasen. Bila sta v isti globini, po risbi tesno drug ob drugem, vendar se nista poškodovala. Po dnevniku naj bi bila lobanja na levi nadlaktnici, kar je nedvomno pomota, ker hkrati omenja najdbo naglavnega nakita ob levi nogi. Tudi na risbi je glava ob levi stegnenici okostja v grobu 1965_z0235. Po risbi je prostor groba 1965_z0236 nad okostjem groba 1965_z0255. Komentar. Naglavna obročka (1, 2) sta bila najdena najverjetneje pod glavo, ker ju terenski dnevnik ne omenja. Po spremnem lističu je bil v grobu najden tudi bronast odlomek (3). Terenski dnevnik ga ne omenja, kar pomeni, da je bil najverjetneje najden po odstranitvi kosti. Lahko je del zasutja ali pa starejše plasti, v katero je bil grob vkopan. Predmet iz zasutja. (3) Bronast trakast kos. Zravnan trakast del, ki je bil na konceh odrezan s škarjastim orodjem. Mere: š. 12 mm, v. 20 mm, deb. 2 mm, t. 1 g. Inv. št. GM KFC 0395.