Report

Site name:
Gradišče
Site features:
fortificationS
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Vrhe
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Südsteiermark im Altertum Südsteiermark. Ein Gedenkbuch Graz 1925 27
Pahič Stanko Najstarejša zgodovina koroške krajine 720 let Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 1968 40, 53
Pahič Stanko Vrhe pri Slovenjem Gradcu Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 277
Pahič Stanko Vrhe Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 277
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 489