Report

Site name:
Grajski grič = Gradec = Grad = Sv. Pankracij
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Tagespost Graz 56, 5.11.1911 Graz 1911
Schmid Walter Beiträge zur Geschichte der frühmittelalterlichen Besiedlung der Steiermark Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 18 Graz 1922 45
Kos Milko Gradišče in gradec v slovenskem srednjem veku Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo Ljubljana 1941 118-119
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 T 21/11, sl. 81, 82
Pahič Stanko Naši predniki v zgodnjem srednjem veku Koroški fužinar 17/4 (ponatis v: S. Pahič, Moje arheološke pisarije 3) Ravne na Koroškem 1967 23
Pahič Stanko Najstarejša zgodovina koroške krajine 720 let Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 1968 52
Pahič Stanko Višinski spomeniki iz zgodnjega srednjega veka Planine ob meji. Društveni letopis 1970-1971 Maribor 1971 86-87
Lavrič Ana Ljubljanska škofija v vizitacijah Rinalda Scarlichija 1631-1632 Acta eclesiastica 12 Ljubljana 1990 348-349
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 172-173
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 314-315