Report

Site name:
Sv. Lovrenc
Site features:
church
Settlement:
Lovrenc na Dravskem polju
Topographic unit:
Hajdina/Lovrenc na Dravskem polju
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pollak Fr. Prazgodovinske najdbe v ptujski okolici Časopis za zgodovino in narodopisje 4 Maribor 1926 349-350
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 74, sl. 11