Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1984_p0022
Number:
1
Grave depth from:
0.98 m
Grave depth to:
0.98 m
Declination from north:
275 °
Grave description:
Grob 1984_p0022 (I09) Grobna jama. Pravokotne oblike, d. 2,10 m, š. 0,60 m. Okostje je bilo v globini 0,98 m. Ležalo je na deski. Azimut 275°. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Moški, maturus (Tomazo). Roki sta bili iztegnjeni ob trupu. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Na levi nadlahtnici ostanki blaga (1). Na levi podlahti jagode molka (2, 3). Med nogama pri medenici košček železa (4). Med nogama ostanki z “bronom” prepletenega traku (5). Čevelj na levi nogi (6). (1) Večplastno blago, ohranjene so najmanj štiri plasti; verjetno ostanek razkošnega vrhnjega oblačila. Mere: t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 5868. (2) Molek, sestavljen iz najmanj 29 ovalnih koščenih jagod (d. 9-15,7 mm, š. 5,8-10,7 mm) ter enega daljšega (d. 34,8 mm, š. 8 mm) in dveh krajših (d. 13 mm, š. 6 mm) vzdolžno prevrtanih paličastih členkov, ki se sestavijo v križec. Mere: t. 19,7 g. Inv. št. GM KFC 5887. (3) Molek sestavljen iz 20 lesenih okroglastih jagod (d. 5,2-7,3 mm, š. 5,5-8,2 mm). Jagode so zelo slabo ohranjene. Mere: t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 5896b. (4) Brezobličen odlomek zarjavelega železa in bronast trak. Mere: d. 64,5 mm, v. 21 mm, deb. 9 mm, t. 2,6 g. Inv. št. GM KFC 5890a. (5) Ostanki grobe tkanine. Inv. št. GM KFC 5896a. (6) Na risbi groba je vrisan skoraj cel čevelj. Predmet manjka. Komentar. Kosci blaga, železni predmet in lesene jagode molka so dobili lističe z oznako groba 1984_p0021, ki je nedvom­no napačna. Predmetov terenski dnevnik ne omenja, so pa vrisani v risbo groba 1984_p0022. Oznako slednjega groba imajo koščene jagode molka, zato je zelo verjetno, da obe vrsti jagod pripadata istemu grobu. Razmeroma dobro ohranjeni organski ostanki kažejo, da so grob izkopali v notranjosti že obstoječe cerkvene stavbe in je bil stalno pod streho.