Report

Site name:
Medoši
Site features:
flat graveyard, cemetery
Hamlet:
Stara vas
Settlement:
Medoši
Topographic unit:
Izola
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šribar Vinko Arheološka raziskovanja v Istri. Slovenci ob Jadranu (razstava v Kopru od 29.10.-29.11.1952) Koper 1952 18
Šribar Vinko Arheološko delo na Koprskem Zbornik Primorske založbe Lipa Koper 1956 68
Boltin Tome Elica Stara vas pri Dvorih nad Izolo Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 174-175
Slabe Marijan Poskus prikaza materialnih dokazov iz časa preseljevanja narodov (5. in 6. stol.) v SR Sloveniji Kronika 20/2 Ljubljana 1972 78