Report

Site name:
Kresen hrib
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Sv. gora
Settlement:
Rovišče
Topographic unit:
Senožeti
Topographic area:
Trbovlje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej, Rutar Simon Mali zapiski. Prazgodovinske najde na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 4 Ljubljana 1894 79
Schmid Walter Staroslovanski grobovi v Bohinju Ljubljanski zvon 28 Ljubljana 1908 105
Bolta Alojz Sv. Gora Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 266