Report

Site name:
Šturje
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Ajdovščina
Topographic unit:
Ajdovščina
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Svoljšak Drago et. al. Fluvio Frgido, Castra Flovius, Ajdovščina Nova Gorica 2013 51-54, 77-79
Brezigar Barbara, Josipovič Draško Staroslovansko pokopališče v Šturjah (Ajdovščina) Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 127-149
Josipovič Draško, Brezigar Barbara Ajdovščina - arheološko najdišče sv. Jurij Varstvo spomenikov poročila, 50-51 Ljubljana 2016 11-12