Report

Site name:
Dvorše
Site features:
fortificationS
Settlement:
Spodnje Grušovje
Topographic unit:
Slovenske Konjice
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Doslej neraziskan odsek rimske ceste Celeia - Poetovio Razprave SAZU 6 Ljubljana 1969 346, op 47
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 487