Report

Site name:
Rifnik
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Settlement:
Rifnik
Topographic unit:
Šentjur pri Celju
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
PRIMERJAVE!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kolšek Vera Rifnik (1962) Varstvo spomenikov 9 Ljubljana 1962 161-162
Bolta Lojze Terenski dnevnik (28.8.1964-20.7.1968) s čistorisbami grobov Celje 1967
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 27, 29-84
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 45-47
Leben-Seljak Petra Antropološka analiza poznoantične skeletne serije z Rifnika. Anthropological analysis of skeletal remains from the Late Roman Necropolis at Rifnik. Arheološki vestnik 57 Ljubljana 2006 427-455
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 430-431