Report

Site name:
Ajdovski gradec
Site features:
settlement
Settlement:
Vranje
Topographic unit:
Zabukovje
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- objave glej pri Arkasu! Tu so samo tiste, ki obdelujejo posebnosti (povezave)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Istenič Vrščaj J., Jerin B., Knific T., Nabergoj T., Sagadin M., Šemrov A. Katalog razstavljenega gradiva Pismo brez pisave Ljubljana 1991 69, kat. 55
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 50, kat. 142
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 26, 29-84