Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Pečine
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Svoljšak Drago Pečine na Šentviški planoti Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 174
Svoljšak Drago Posočje v zgodnjem srednjem veku.La Vallee de la Soča dans le haut moyen age Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 155
Svoljšak Drago Primorske novice št. 25, 17.7.1977 1977
Knific Timotej, Svoljšak Drago Pečine Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 325-329
Svoljšak Drago Arheološka podoba Šentviške planote Zbornik Šentviške planote Šentviška Gora 1992 25-27