Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1973_p1174
Number:
1
Grave depth from:
0.28 m
Grave depth to:
0.28 m
Declination from north:
168 °
Grave description:
Grob 1973_p1174 (I05) Grobna jama. Okostje je bilo v globini 0,28 m. Azimut 168°. Zasutje. Bucika (4) in jagoda (5) ob levi nadlahtnici, novec (6) ob desni nadlahtnici (glej spodaj). Okostje. Ženska, starost nedoločljiva (Tomazo). Odkopali so samo del okostja. Levica je bila iztegnjena ob trupu. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Svetinjici (1, 2) ob levem boku, spona (3) na pasu. (1) Medeninasta kovana ovalna svetinjica sv. Benedikta, na eni strani križ sv. Benedikta z napisno formulo, na drugi strani Zaharijev žegen. Mere: š. 21,5 mm, v. 28,7 mm, deb. 1,2 mm, t. 2,0 g. Inv. št. GM KFC 1910. (2) Poškodovana kovana ovalna medeninasta svetinjica z odlomljenim zgornjim delom. Na eni strani figura v dolgi obleki in verjetno napis; podobno obleko ima sv. Marija. Na drugi strani nečitljivo (pokrita s korozijsko patino). Mere: š. 16,4 mm, v. 16,5 mm, deb. 0,8 mm, t. 0,4 g. (3) Poškodovana železna ovalna pasna spona. Ohranjeni sta dve tretjini locna in sled železnega trna. Mere: š. 32,5 mm, d. 44,8 mm, deb. 5,9 mm, t. 5,9 g. Inv. št. GM KFC 1912. Opomba. Okostje je segalo v rob izkopa. Komentar. Predmeti (4–6) so zaradi lege verjetneje del zasutja. Desne nadlahtnice na terenski risbi ni, morda je bilo mišljeno, da je bil novec (6) najden v bližini njenega mesta. Predmeti iz zasutja. (4) Bronasta bucika z vibasto nažlebljeno okroglo glavico. Mere: v. 29,3 mm, deb. 0,8 mm, t. 0,1 g. Inv. št. GM KFC 1913b. (5) Sodčasta koščena jagoda, verjetno del molka. Mere: š. 6,0 mm, d. 5,5 mm, t. 0,2 g. Inv. št. GM KFC 1913a. (6) Srebrn novec. Beneška republika, soldino, brez letnice, od 1565 (po Šemrov 2015, 89, tam z napačno številko groba 1574). Mere: pr. 12,7 mm, t. 0,2 g. Inv. št. GM KFC 1909.