Report

Site name:
Log
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Šmeje (Šumenje)
Settlement:
Podturn
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 41
Truhlar Franc Šmeje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 230
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 488-490
Breščak Danilo Podturn Varstvo spomenikov 23 Ljubljana 1981 274-275