Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2010_x0004
Number:
1
Grave description:
Grob 2010_x0004 Grobna jama. V starejšo kulturno plast z najdbami od pra­zgodovine do pozne antike je bila vkopana 0,13 m, od moderne površine 0,80 m. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Domnevno ženska, odrasla (Leben-Seljak). Odkopali so samo del nog. Kosti so v postopku izročanja Gorenjskemu muzeju. Pridatki. Brez pridatkov. Opomba. Okostje je segalo v zahodni rob izkopa. Najdbni podatki in podatki o okostju so povzeti po: Urek, Rozman 2012a, 11 in po terenskem zapisniku. Komentar. Po antropološkem zapisniku naj bi k okostju spadala tudi leva nadlaktnica, ki pa po terenski fotografiji očitno pripada okostju 2010_x0003.