Report

Site name:
marof = Adelsbergerjevo posestvo = Štuki - marof
Site features:
settlement
Time span:
650 - 730
Settlement:
Štuki
Topographic unit:
Puj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- na Franciscejskem katastru je prostor še vrisan kot blaga vzpetina - izkopavanja pred gradnjo trgovskega centra - baza Ptuj: št. 1676

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Lubšina Tušek Marija Preliminarno poročilo o arheološkem zavarovalnem izkopavanju na Ptuju, Štuki-marof, parc. št. 560/1 k. o. Krčevina pri Ptuju na arheološkem najdišču Ptuj-levi breg, EŠD 9155 Ptuj, Maribor 2005
Ritonja Maja Štuki - Marof Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani Ljubljana 2008
Lubšina Tušek Marija Ptuj. Ptuj - arheološko najdišče Levi breg Varstvo spomenikov 46, poročila Ljubljana 2010 306-310
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Lubšina Tušek Marija, Murko Miha Slovanske naselbine na južnem delu Dravskega polja / The Slavic settlements in the southern part of the Dravsko Polje Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 28