Report

Site name:
Site features:
stray find
Settlement:
Črešnjica pri Cerkljah
Topographic unit:
Cerklje ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- topografija na trasi plinovoda Hrastje-Brežice

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bavec Uroš EŠD: 10562, Naselje: Cerklje ob Krki, Občina: Brežice, Ime: Cerklje ob Krki - arh. najdišče , Področje: A, Obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, zgodnji srednji vek, Vrsta dela: 1 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 25-26