Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_p0014
Number:
1
Grave features:
pit only
Grave description:
Pod tem zidom so skeleti oziroma grobovi štev. 11, 12, 13, 14 in 15. Skeleti 11, 12, 13 in 14 se nahajajo ob vzodni strani zidu. Skeleti 12, 13 in 14 imajo pod zidom samo glave. *** Grob št.14. Skelet odrasle osebe. Nedostaja glava in oba humerusa. Uničena sta bila pri gradnji zidu D, ali mogoče že prej z kakim naknadnim pokopom. Skelet je ležal stegnjen na hrbtu v smeri severovzhod — jugozahod. Obe roki sta bili stegnjeni v komolcu in položeni v hipogastrično lego. Skelet je ležal v globini 1.6 m, V grobu ni bilo nobenih najdb.