Report

Site name:
Mestna hiša
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Prezentacija staroslovanskih grobov na mestu odkritja Varstvo spomenikov 11, 1966 Ljubljana 1967 13-17
Valič Andrej Staroslovanski Kranj. Das Altslawische Kranj Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 420-421
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189