Report

Site name:
Zelena peč
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Boršt
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 95
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 15