Report

Site name:
Sv. Urh v Tolminu
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 107
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb. Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 137-139
Mozetič N. Tolmin Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 287
Svoljšak Drago Tolmin Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 176
Svoljšak Drago Posočje v zgodnjem srednjem veku.La Vallee de la Soča dans le haut moyen age Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 154-155
Vuga Davorin Tolmin Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 171
Gabrovec Stane Tolmin Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 119
Žbona-Trkman Beatriče Tolmin Varstvo spomenikov 30 Ljubljana 1988 268
Knific Timotej, Žbona-Trkman Beatriče Staroslovansko grobišče pri sv. Urhu v Tolminu Arheološki vestnik 41 Ljubljana 1990 505-520
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 352
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 423-462