Report

Site name:
Gogalova hiša
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bled-Rečica
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- dodaten podatek še: Gabrovec S., Izkopavanja 1951, zvezek 1 (tipkopisni prepisi terenskega dnevnika) - Arhiv NMS, Arheološki oddelek.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Müllner Alfons Fund römischer Münzen in Sagor Argo 3 Laibach 1894 132
Valič Andrej Rečica pri Bledu Varstvo spomenikov 11 Ljubljana 1966 132
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 14-15
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34