Report

Site name:
Bukovčevo brdo
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 800
Settlement:
Podmelec
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- Arkas 010720.01 (naselbina), 010720.02 (grobišče)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože, Šribar Vinko Podmelc Varstvo spomenikov 9, 1962-1964 Ljubljana 1965 188
Šribar Vinko Zgodnjesrednjeveško grobišče in naselbina v Podmelcu-Baška grapa.Dei frühmittelalterliche Grabstätte und Ansiedlung in Podmelec-Baška grapa Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 377-388
Vuga Davorin Podmelec Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 291
Gabrovec Stane, Svoljšak Drago Most na Soči (S. Lucia) I. Zgodovina raziskovanj in topografija Katalogi in monografije 22 Ljubljana 1983 31
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 13