Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0052
Number:
1
Grave features:
charcoal in the filling, pit only
Grave description:
Grob 52. Skelet odrasle osebe z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni stani, leva roka je stegnjena ob telesu, desna pa je upognjena v komolcu in je položena čez prsi. Skelt je ležal v smeri Vzhod-zahod. Grobna jama je bila vkopana v humusu 1.5 m pod današnjo površino. Skelet je bil dolg 1.65 m, acromion 0.35, ilion 0.27, tibia 0.34, humerus 0.28, ulna 0,25, femur 0.4. V Grobu so bili naslednji pridevki://sledi opis 5 pridatkov// Inv. št. GM KFC 0026, grob št. z0052, izkopan leta 1953. Cel bronast nesklenjen prstan z ovalnim prerezom in presegajočima trikotastima koncema brez razširitve locna. Na notranji strani prstana so vidni sledovi obdelave. Mere: š. 22 mm, v. 22 mm, deb. 5 mm, t. 1,3 g. Lega v grobu: leva roka. B.Š. Inv. št. GM KFC 0055, grob št. z0052, izkopan leta 1953. Cel bronast nesklenjen prstan s trakastim prerezom in presegajočima trikotastima koncema brez razširitve locna. Konica zgornjega locna je okrašena s vzporednimi prečno ležečimi zarezami. Mere: š. 22 mm, v. 25 mm, deb. 6 mm, t. 0,7 g. Lega v grobu ni znana. B.Š. Inv. št. GM KFC 2023, grob št. z0052, izkopan leta 1953. Poškodovan bakren naglavni obroček z neohranjenima zaključkoma, srednji (1 do 2 mm), z ravnim locnom, brez dodatkov. Ohranjeni konec je zapognjen v kaveljček, drugi odlomljen ali odščipnjen. Mere: š. 31 mm, v. 31,4 mm, deb. 1,2 mm, t. 0,7 g. Lega v grobu: desna stran. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0024a, grob št. z0052, izkopan leta 1953. Odlomek bronastega naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma, srednji (1 do 2 mm), z ravnim locnom, brez dodatkov. Ohranjena je polovica locna s poškodovanim zaključkom kovane S zanke. Mere: š. 58 mm, v. 58 mm, deb. 2 mm, t. 1,9 g. Lega v grobu: desno ob glavi. B.Š. Inv. št. GM KFC 0024b, grob št. z0052, izkopan leta 1953. Cel bronast naglavni obroček z neohranjenima zaključkoma, gracilen (do 1 mm), z ravnim locnom, brez dodatkov. Ohranjen je del enega zaključka, kovana zanka. Mere: š. 28 mm, v. 30 mm, deb. 1 mm, t. 0,4 g. Lega v grobu: desno ob glavi. B.Š. 1953_z0052_0055: Cel bronast prstan je nesklenjen s konkavnim D prerezom zaobljenima koncema nima razširitve locna. Locen (deb. 1,1 mm) je okrašen z valovnico iz vrezanih črtic. Mere š. 23,9 mm, v. 23,8 mm, d. 6,3 mm, t. 0,7 g. Inv. št. GM KFC 0055. 1953_z0052_0024a: Odlomek bronastega naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma in z ravnim locnom nima ohranjene sučnosti. Ohranjen konec je razkovan v široko zanko. Mere š. 27 mm, v. 59,3 mm, d. 2 mm, t. 1,5 g. Inv. št. GM KFC 0024a. 1953_z0052_0024b: Poškodovan bronast naglavni obroček z neohranjenima zaključkoma in z ravnim locnom nima ohranjene sučnosti. En konec odlomljen, drugi široko razkovan in odlomljen. Mere š. 30 mm, v. 30,5 mm, d. 1,3 mm, t. 0,6 g. Inv. št. GM KFC 0024b.