Report

Site name:
Gradišče (Sv. Jošt)
Site features:
hoard
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Trebenče
Topographic unit:
Cerkno
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- detektorske najdbe iz leta 1995 (?) - Draganova pripoved (sept. 2001)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 35, 44
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 170