Report

Site name:
Puštal = Gradišče na Rovneh
Site features:
hoard
Settlement:
Trnje
Topographic unit:
Škofja Loka
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- ob mojem vnosu še ni v Arkasu! - KA

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Štukl Jože Poznoantični depo s Puštala nad Trnjem. A hoard dating to late Antiquity from Puštal above Trnje (Summary) Arheološki vestnik 55 Ljubljana 2004 415-427
Štukl Jože Puštal nad Trnjem v pozni antiki, preseljevanje ljudstev in ogledalo tipa Čmi-Brigetio 5. Valičev arheološki dan. Povzetki predavanj, Kranj, 14. december 2015, Perko Verena, urednica Kranj 2015 52-55