Report

Site name:
Velike bukve
Site features:
hoard
Time span:
800 - 920
Settlement:
Gorenji Logatec
Topographic unit:
Logatec
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 117, 124, 145