Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Srednje Bitnje
Topographic unit:
Žabnica
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Staroslovansko grobišče v Smokuču pri Žirovnici in Srednjem Bitnju pri Kranju. Altslawisches Gräberfeld in Smokuč bei Žirovnica und in Srednje Bitnje bei Kranj Arheološki vestnik 13-14 Ljubljana 1962 570-574
Knific Timotej Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva. Deux tombes des vieux Slaves sur le territoire de la seigneurie de Škofja Loka Loški razgledi 22 Škofja Loka 1975 11-14
Valič Andrej Srednje Bitnje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 174
Knific Timotej Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva Loški razgledi 23 Škofja Loka 1976 337
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 120
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008