Report

Site name:
U hribeh
Site features:
hoard
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Sebenje
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej, Pleterski Andrej Podhom Varstvo spomenikov 28 Ljubljana 1986 289
Pleterski Andrej Sebenjski zaklad Arheološki vestnik 38 Ljubljana 1987 237-330
Pleterski Andrej Sebenjski zaklad - podoba življenja na staroslovanski domačiji Kulturno-informacijski center Križanke. razstava NM Ljubljana, 18. februar - 19. marec 1988 Ljubljana 1988
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 311
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 36,44
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 167, 171-173
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 110
Knific Timotej Early mediaeval hoards of iron items in Slovenia. Ranosrednjovjekovne ostave željeznih predmeta u Sloveniji Archaeologia Adriatica 4 Zadar 2010 85-98