Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 27-29
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 168-170
Curk Jože Proštijska cerkev na Ptuju. Die Propsteikirche von Ptuj Časopis za zgodovino in narodopisje letnik 67, n. v. 32 Maribor 1996 6-7
Tomanič-Jevremov Marjana Rezultati arheoloških sondiranj v cerkvi sv. Jurija na Ptuju.Ergebnisse der archäologischen Sondierung in der Kirche des Hl. Georg in Ptuj Ptujski zbornik 6/1 Ptuj 1996 419, 434
Tomanič-Jevremov Marjana Arheološka sondiranja v cerkvi sv. Jurija na Ptuju. Die archäologische Sondierung in der Kirche des hl. Georg in Ptuj Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija. Zbornik znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150.obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice "Konradove cerkve" Ptuj 1998 68-83