Report

Site name:
Gradišče na žejski dobravi
Site features:
fortificationS
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Bistrica
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 483
Valič Andrej Arheološka raziskovanja na kranjskem območju v preteklih štirih desetletjih. Les recherches archeologiques dans la region de Kranj au cours des quatre decennies dernieres Zgodovina mesta Kranja Kranj 1982 5-24
Valič Andrej Žeje Varstvo spomenikov 28 Ljubljana 1986 252
Sagadin Milan Žejske dobrave pri Naklem Varstvo spomenikov 31 Ljubljana 1989 251-252
Valič Andrej Zbirka arheoloških prvin Radovljice z okolico Radovljiški zbornik 1992 Radovljica 1992 21