Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2010_x0003
Number:
1
Grave length:
0.77 m
Grave width:
0.22 m
Grave description:
Grob 2010_x0003 Grobna jama. V starejšo kulturno plast z najdbami od pra­zgodovine do pozne antike je bila vkopana 0,20 m, od moderne površine 0,80 m. Južna stena je bila navpična. Azimut 107°. Zasutje. Srebrnik ob desni stegnenici (1). Okostje. Ženska, odrasla (Leben-Seljak). Našli so nepopolno okostje. Kosti so v postopku izročanja Gorenjskemu muzeju. Pridatki. Glej spodaj. Opomba. Najdbni podatki in podatki o okostju so povzeti po: Urek, Rozman 2012a, 10 in po terenskem zapisniku. Komentar. Novec (1) verjetneje pripada zasutju. Predmet iz zasutja. (1) Srebrn novec. Dinar Štefana Uroša II. Milutina (1282-1321), iz nedoločene kovnice, ki je bil kovan med 1282 do okoli 1310 (po fotografiji določil Andrej Šemrov, Numizmatični kabinet Narodnega muzeja, Ljubljana). Predmet neznano kje.