Report

Site name:
Jakopičev vrt
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb.Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 134-135
Plesničar-Gec Ljudmila Emona v pozni antiki. Emona dans l'antiquite avancee. Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 117-122
Sivec-Rajterič Irena Tvarna kultura pozne antike.Zur spätantiken materiellen Kultur Sloweniens Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 395
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 43