Report

Site name:
Dunaj pri Jereki
Site features:
stray find
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Jereka
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb.Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 137, 140
Gabrovec Stane Latensko obdobje na Gorenjskem Arheološki vestnik 17 Ljubljana 1966 248-250
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 15
Gabrovec Stane Jereka Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 167
Truhlar Franc Arheološki pomen toponima Dunaj. Archäologische Bedeutung des Ortsnamens Dunaj Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 753-756
Vičič Boris Bohinj v zgodnjem srednjem veku (poskus prikaza naselitvene slike) (diplomska naloga, šol.leto 1979/80) 1980
Vičič Boris K arheološki topografiji Bohinja Kronika 31 Ljubljana 1983 1-7
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/8
Ciglenečki Slavko Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Contributo al quadro archeologico della Carniola nel periodo altomedioevale Histria Archaeologica 20-21, 1989-1990 Pula 1995 157-159
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 300
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159