Report

Site name:
Sv. Peter
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Komenda
Topographic unit:
Komenda
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mejač Aleksander Archäologische Mittheilungen aus der Gegend von Comenda Argo 1 Laibach 1892 61-62
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 37
Šmid Walter (Schmid ) Deželni muzej Rudolfinum v Ljubljani. Poročilo za leto 1907 Ljubljana 1908 37
Stele France Politični okraj Kamnik Ljubljana 1929 357
Stare Vida Komenda Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 185
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 717
Sagadin Milan Od kamnitega orodja do zgodnjega srednjega veka Občina Komenda. Življenje od kamene dobe do danes Komenda 2002 51-52
Sagadin Milan EŠD: pr.04-98-ZRD-02-506, Naselje: Komenda, Občina: Komenda, Ime: Komenda, - staroslovansko grobišče ob župni cerkvi sv. Petra, Področje: A, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 74
Sagadin Milan Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku (The early medieval cemeteries of Komenda and Zgornji Brnik in the Gorenjska region) Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 250-266, 269-277