Report

Site name:
Velike Malence
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Velike Malence
Topographic unit:
Čatež ob Savi
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 189
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 391
Pirkovič Ivo Langobardi v Panonski fazi. Les Lombards dans la phase pannonienne Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 174
Petru Peter Velike Malence Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 176
Petru Peter Sondi pri Sv.Martinu v Malencah.Zwei Sonden beim Hl. Martin in Malence Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 163-166