Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 33-37
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 sl. 60
Bregant Tatjana Arheološka podoba Mengša. Staroslovenska doba Mengeški zbornik 1154-1954, I. del Mengeš 1954 17-19
Arheološka podoba Mengša. V: 800 let Mengša Mengeški zbornik 1 Mengeš 1954 17
Gabrovec Stane Mengeš Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 193
Vuga Davorin Le scoperte del primo Medioevo a Mengeš Balcanoslavica 4 Beograd, Prilep 1975 33-49
Vuga Davorin Mali Mengeš Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 323
Škrlep J., Železnikar Janja, Petru S., Velušček A., Šinkovec I., Turk P., Sagadin M., Knific T. Poselitvena podoba Mengša in okolice od prazgodovine do srednjega veka Mengeš 1999 47-50
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 375
Štular Benjamin, Poglajen Sašo Zgodnjesrednjeveška pokrajina: študijski primer Bistriške ravni in Mengeškega polja Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 Ljubljana 2002 219-230
Štular Benjamin, Hrovatin Ivan M. Slovene Pagan Sacred Landscape Studia mythologica Slavica 5 Ljubljana 2002 43-68
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178