Report

Site name:
Na Žalah
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej Žale pri Zasipu Varstvo spomenikov 28 Ljubljana 1986 288-289
Pleterski Andrej Žale pri Zasipu Varstvo spomenikov 29 Ljubljana 1987 282
Pleterski Andrej Žale pri Zasipu Arheološki pregled 27, 1986 Ljubljana 1987 156-158
Pleterski Andrej Žale pri Zasipu Varstvo spomenikov 30 Ljubljana 1988 268
Knific Timotej, Pleterski Andrej Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu. Altslawische Gräberfelder in Spodnje Gorje und Zasip Arheološki vestnik 44 Ljubljana 1993 235-267
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 365
Jarc Tine Ledinska imena v LD Begunjščica. L. 2001 Radovljica 2001 34
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 117
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 111-114
Krasnik Barbara Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih Slovanov. The Weawing, Textile Finds and Clothing of the Ancient Slavs Arheo 26 Ljubljana 2009 88
Pleterski Andrej Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 306-308
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178