Report

Site name:
Poštela
Site features:
hoard
Settlement:
Razvanje (Zgornje Radvanje)
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Poštela Varstvo spomenikov 27 Ljubljana 1985 295, sl. 121
Pahič Stanko Naši kraji v pradavnini 2. Okrog Razvanja pred tisočletji Maribor 1985 99-100
Pahič Stanko Poštela v sliki in besedi Maribor 1990
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 341
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 44,49
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 124, 144