Report

Site name:
Kapucinski vrt
Site features:
settlement
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 234-239
Cunja Radovan Poznorimski in zgodnjesrednjeveški Koper (Arheološko izkopavanje na bivšem Kapucinskem vrtu v letih 1986-1987 v luči drobnih najdb 5. do 9. stoletja). Capodistria Tardoromana e Altomedievale (Lo scavo archeologico nell'ex orto dei Cappuccini negli anni 1986-1987 alla luce dei reperti dal V al IX secolo) Koper 1996 39-44
Buora Maurizio Uno studio su Capodistria e altre pubblicazioni di argomento altomedievale di area altoadriatica Quaderni Friulani di Archeologica Anno VI, N. 1 Udine 1996 125-132
Cunja Radovan Archeologia urbana in Slovenia: alcuni risultati e considerazioni dagli scavi di Capodistria Archeologia Medievale 25 Firenze 1998 199-212
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 302, 306
Stokin Marko EŠD: 23,6, Naselje: Koper, Občina: Koper, Ime: Koprski otok, Naslov: Koper, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, srednji vek, Vrsta dela: 4, 6, 7 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 74-75
Trenz Alfred A., Lazar Evgen, Guštin Mitja Pregled arheoloških raziskav v mestnem jedru Kopra Annales mediteranei, Archaeologia urbana 1, Urbana arheologija Kopra, Mitja Guštin (editor) Koper 2011 128 (št. 62)
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453