Report

Site name:
Polhograjska gora
Site features:
fortificationS
Settlement:
Polhov Gradec
Topographic unit:
Polhov Gradec
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 43-44