Report

Site name:
Kapucinski vrt
Site features:
settlement
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Cunja Radovan Poznorimski in zgodnjesrednjeveški Koper (Arheološko izkopavanje na bivšem Kapucinskem vrtu v letih 1986-1987 v luči drobnih najdb 5. do 9. stoletja). Capodistria Tardoromana e Altomedievale (Lo scavo archeologico nell'ex orto dei Cappuccini negli anni 1986-1987 alla luce dei reperti dal V al IX secolo) Koper 1996 39-44
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 234-239
Buora Maurizio Uno studio su Capodistria e altre pubblicazioni di argomento altomedievale di area altoadriatica Quaderni Friulani di Archeologica Anno VI, N. 1 Udine 1996 125-132
Cunja Radovan Archeologia urbana in Slovenia: alcuni risultati e considerazioni dagli scavi di Capodistria Archeologia Medievale 25 Firenze 1998 199-212
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 302, 306
Stokin Marko EŠD: 23,6, Naselje: Koper, Občina: Koper, Ime: Koprski otok, Naslov: Koper, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, srednji vek, Vrsta dela: 4, 6, 7 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 74-75
Trenz Alfred A., Lazar Evgen, Guštin Mitja Pregled arheoloških raziskav v mestnem jedru Kopra Annales mediteranei, Archaeologia urbana 1, Urbana arheologija Kopra, Mitja Guštin (editor) Koper 2011 128 (št. 62)
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453