Report

Site name:
Gradišče nad Bašljem
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- orig. risbo železne pekače sem pospravila v 6. predal v Andrejini sobi (10.3.04)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 12
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 184
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 145
Saria Balduin Carinthia I/132 Klagenfurt 1942 103
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 103
Valič Andrej Bašelj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 172
Ciglenečki Slavko Tinje nad Loko pri Žusmu in problem raziskovanja slovanskih naselbin v Sloveniji.Tinje über Loka bei Žusem und das Problem der Erforschung slawischer Siedlungen in Slowenien Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 179
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/9-11
Valič Andrej Temeljne arheološke prvine okolice Preddvora Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 43-53
Knific Timotej Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 55-67
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 153-154
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 299, 315-330
Karo Špela, Knific Timotej, Milić Zoran Pokositreni železni predmeti z Gradišča nad Bašljem. Tinned iron objects from Gradišče above Bašelj Argo 44/2 Ljubljana 2001 42-47
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 22-25
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 32-33
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 33-35,38-41,45-48
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 165-173
Švajncer J. Janez Dva meča z Bašlja Vojnozgodovinski zbornik 20 Logatec 2005 18-29
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 102-103
Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški pozlačeni predmeti z Gradišča nad Bašljem (Slovenija) Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 317-326
Švajncer Janez J. Meči, bodala, noži Vojnozgodovinski zbornik Logatec 2007 113-114
Veršnik Nika Gradišče nad Bašljem v luči drobnih vsakdanjih predmetov in nakita Univerza na Primorskem, magistrsko delo Koper 2009
Knific Timotej Early mediaeval hoards of iron items in Slovenia. Ranosrednjovjekovne ostave željeznih predmeta u Sloveniji Archaeologia Adriatica 4 Zadar 2010 85-98
Perko Verena Železna nit. Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske. Vodnik in katalog stalne arheološke razstave Železna nit. Gorenjski muzej, Mestna hiša v Kranju Kranj 2011 48
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453, 454
Globočnik Damir, Vidrih Perko Verena Črtomirov poslednji boj. Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih Kranj 2013 32-33