Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Črešnjevec
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Nekaj problemov zgodnjesrednjeveške arheologije v Sloveniji.Quelques problemes concernant l'archeologie du Haut moyen age en Slovenie Arheološki vestnik 15-16 Ljubljana 1964 116
Pahič Stanko Črešnjevec pri Slovenski Bistrici Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 198
Pahič Stanko Črešnjevec Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 311
Pahič Stanko Topografski zapiski 1961-1965 Doneski k pradavnini Podravja 11 Maribor 1998 524-548
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kajzer Cafnik Mihaela, Lovenjak Milan Črešnjevec Varstvo spomenikov 47, Poročila Ljubljana 2012 28-30