Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1973_z0241
Number:
1
Grave depth from:
0.50 m
Grave depth to:
0.50 m
Declination from north:
105 °
Grave features:
board
Body ID:
1973_z0241
Min age:
20
Max age:
25
Body features:
partially preserved, female
Grave description:
Grobna jama. Ovalna, delno je bila vkopana v konglomeratno osnovo, na severni strani je bila obložena s kamni. Pod okostjem so bili ostanki deske. Okostje je bilo v globini 0,50 m. Azimut 105°. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Ženska, 20–25 let. Odkopali so samo del okostja. Levica je bila iztegnjena ob trupu, desnica je bila zapognjena na medenico. Pridatki. Dva naglavna obročka na levem spodnjem delu prsnega koša. Ogrlica okoli vratu. naglavni obroček levo ob glavi. Prstan ob levi dlani, prstan ob desni dlani, prstan desno od desne stegnenice. Še nekaj prstanov v bližini (glej spodaj). Med prsnim košem in medenico desno sprimek železa in rimskih novcev. Opomba. Okostje je segalo pod temelj cerkve. Nivo groba je bil od mlajših zgornjih grobov ločen s plastjo rumene ilovice, ki je bila pomešana s kamenjem. Komentar. Glede na ostanke lesene deščice v železnem sprimku ter veliko število kovinskega nakita, ki je bil razsut po trebuhu in okolici, je zelo verjetno, da so pokojnici položili v grob skrinjico z nakitom, ki je razpadla in razsula vsebino. Inv. št. GM KFC 0590, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Cel srebrn nesučen naglavni obroček z dvema zankama, gracilen (do 1 mm), z enojno zanko na locnu na katerega je pritrjena steklena jagoda. Mere: š. 22 mm, v. 43 mm, deb. 0,7 mm, t. 2 g. Lega v grobu: leva stran. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0591, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Odlomek srebrnega nesučen naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma, gracilen (do 1 mm), z enojno zanko na locnu na katerega je pritrjena steklena jagoda. Mere: v. 34 mm, deb. 0,5 mm, t. 0,9 g. Lega v grobu: leva stran. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0592, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Cel srebrn nesučen naglavni obroček s kovano zanko in kaveljčkom, gracilen (do 1 mm), z ravnim locnom, brez dodatkov. Mere: š. 35 mm, v. 38 mm, deb. 1,1 mm, t. 1,3 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0593, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Poškodovan bronast prstan sklenjen z zakovico s trakastim prerezom in ravno odrezanima koncema z rombično punicirano razširitvijo locna. Mere: š. 19 mm, v. 17 mm, deb. 10 mm, t. 0,8 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. 10 na risbi, leva roka Inv. št. GM KFC 0594, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Poškodovan bronast prstan sklenjen z zakovico z žlebljenim pravokotnim prerezom in zaobljenima koncema brez razširitve locna. Mere: š. 23 mm, v. 26 mm, deb. 4 mm, t. 1,1 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. 8 na risbi, desnica?? Inv. št. GM KFC 0595, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Cel bronast nesklenjen prstan s polkrožnim prerezom in presegajočima ravno odrezanima koncema brez razširitve locna. Mere: š. 18 mm, v. 18 mm, deb. 4 mm, t. 1,5 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. 9 na risbi, desnica?? Inv. št. GM KFC 0596, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Poškodovan bronast prstan neohranjenega tipa s polkrožnim prerezom in brez razširitve locna. Mere: š. 22 mm, v. 22 mm, deb. 4 mm, t. 1,3 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0597, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Odlomek bronastega prstana neohranjenega tipa s polkrožnim prerezom in brez razširitve locna. Locen je okrašen s prečnimi vrezi. Mere: deb. 3 mm, t. 0,4 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0598, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Odlomek bronastega prstana neohranjenega tipa s polkrožnim prerezom in brez razširitve locna. Locen je okrašen s podolžnim vrezom, ki poteka vzdolžno robu locna. Mere: deb. 3 mm, t. 0,6 g. Lega v grobu ni znana. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0599, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Poškodovana steklena jagoda, ena ali več. 3 kroglaste jagode iz zelene steklene paste. Mere: t. 4,5 g. Lega v grobu: rame–desno. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0600, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Odlomek železnega predmeta drugega tipa. Sprimek močno korodiranega železa in vsaj ene bronaste jagode z ohranjenim odtisom organskega materiala, verjetno deske. Mere: š. 60 mm, v. 80 mm, deb. 20 mm, t. 47 g. Lega v grobu: desna noga. A.P. in B.Š. Inv. št. GM KFC 0601, grob št. z0241, izkopan leta 1972. Poškodovan bronast predmet drugega tipa. Sprimek, v katerem je prepoznavnih 8 preluknjanih bronastih novcev, 1 bronasta jagoda, 1 odlomek brona ter več odlomkov železne verižice; hranjen odtis tkanine. Del skupka skupaj z Inv. št. 0600. Lega v grobu: desna noga. A.P. in B.Š.